ΣΤΗΘΑΙΑ/ΣΚΑΛΕΣ

Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση υάλινων κιγκλιδωμάτων/ στηθαίων σε μπαλκόνια και σκάλες. Τα κιγκλιδώματα/ στηθαία αυτά δεν χρησιμοποιούν πλέγμα στήριξης, αλλά οι υαλοπίνακες που τα αποτελούν τοποθετούνται στις ειδικά σχεδιασμένες και κατασκευασμένες βάσεις οι οποίες αρμόζουν στο δάπεδο. Στους υαλοπίνακες μπορούν να τοποθετηθούν κουπαστές στο πλάι ή στην κορυφή. Τα συστήματα είναι σχεδιασμένα για χρήση σε κάθε είδους δάπεδα και η εγκατάστασή τους είναι άμεση. Η χρήση του γυαλιού σε αυτή την εφαρμογή φωτίζει τον χώρο με αποτέλεσμα να φαίνεται αισθητικά μεγαλύτερος από ότι είναι.