βιτρώ σε εσωτερικό χώρο

ΒΙΤΡΩ και FUSING

Το έγχρωμο γυαλί, το βασικότερο στοιχείο των βιτρώ, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην αρχιτεκτονική στους πρώτους χριστιανικούς ναούς της Ανατολής. Το κυριότερο είναι η δύναμη του χρώματος του γυαλιού και η ένωση πολλών χρωμάτων κομμάτι – κομμάτι για να συνθέσουν ένα έργο τέχνης.

Η τέχνη του βιτρώ και του fusing, συγγενική προς το ψηφιδωτό και τη ζωγραφική έχει ως βασικό υλικό το γυαλί. Και οι δύο αυτές διαδικασίες αποτελούν ίσως το μοναδικό έργο τέχνης που το φως για να φτάσει στο θεατή πρέπει να περάσει μέσα από αυτό.

Ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο συνδιάζετε το γυαλί και το φως συνθέτει μια μορφή τέχνης με βαθιές ρίζες στο χρόνο.

Όπως κάθε μορφή τέχνης έτσι και οι τεχνικές αυτές βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη. Σήμερα όσο ποτέ, η τέχνη του βιτρώ και του fusing είναι δυναμική, ανανεωμένη πρωτότυπη και προσιτή.

Πόρτες, παράθυρα, διαχωριστικά, οροφές είναι μερικά από τα σημεία που μπορούν να τοποθετηθούν και να αλλάξουν εντελώς την αισθητική οποιουδήποτε χώρου.