ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ

Τα υαλοπετάσματα είναι ένας τρόπος κατασκευής του εξωτερικού περιβλήματος ενός κτιρίου αλλά και ένα ισχυρό αρχιτεκτονικό στοιχείο της όψης του. Συγκεκριμένα είναι εκέινες οι ελαφρές κατασκευές του κατακόρυφου εξωτερικού περιβλήματος των κτιρίων που συντίθενται από βιομηχανικά παραγόμενα δομικά υλικά και συνήθως δεν φέρουν άλλα φορτία, παρά μόνο το ίδιο βάρος τους και τις ειδικές λόγω του χαρακτήρα της κατασκευής, καταπονήσεις όπως ανεμοπίεση κλπ.Είναι διαθέσιμα με ελάχιστη ή και μηδενική εξωτερική εμφάνιση αλουμινίου.